Restauratie Schilderijen

    Restauratie betekent een kunstwerk behandelen met tot doel de oorspronkelijke toestand en uitstraling zo goed als mogelijk te benaderen. Dit houdt in dat de beschermlagen worden afgedund, historische toevoegingen worden weggenomen, beschadigingen hersteld en dit op een uiterst veilige wijze. Dit vergt een goede kunsthistorische voorkennis, wetenschappelijk onderbouwde benadering en een omzichtige behandeling van ieder kunstwerk.

    Belangrijk daarbij is de kennis van de gebruikte materialen, rekening houdend dat alle toevoegingen reversibel zijn in de toekomst, te verwijderen zijn zonder schade aan het origineel te veroorzaken.

    Restauratie helpt het origineel uitzicht van het werk terug tot uiting te brengen, waardoor het beter geapprecieerd kan worden en zo een meerwaarde met zich brengt.