Restauratie van kunstwerken

  Restauratie betekent een kunstwerk behandelen met tot doel de oorspronkelijke toestand en uitstraling zo goed als mogelijk te benaderen. Dit houdt in dat de beschermlagen worden afgedund, historische toevoegingen worden weggenomen, beschadigingen hersteld en dit op een uiterst veilige wijze. Dit vergt een goede kunsthistorische voorkennis, wetenschappelijk onderbouwde benadering en een omzichtige behandeling van ieder kunstwerk.

  Schoonmaken van schilderijen en beelden

  Het verwijderen van vervuiling: stof, roet- of vetneerslag op het oppervlak, bovenop de beschermlagen of vernissen kan reeds behoorlijk resultaat opleveren. Brandschade of rookschade worden geregeld uitgevoerd via verzekeringsmaatschappijen.

  Grondig reinigen, vernissen en overschilderingen verwijderen

  Oppervlaktereiniging helpt de afbeelding scherper en duidelijker te maken, maar veelal is de vervuiling en vertekening van een kunstwerk te wijten aan de gebruikte vernissen of door de soms overdadige overschilderingen of retouches. Oliehoudende vernissen vergelen door oxidatie, oliehoudende overschilderingen donkeren na op termijn, waardoor een groot deel van de originele schildering of uitstraling verborgen blijft.

  Herstellen van schade

  Naast oppervlaktevuil, vergeelde vernislagen of overdadige overschilderingen kunnenook andere vormen van schades voorkomen. Dit kan aan het oppervlak, in de picturale laag, het polychroom, maar ook in de drager, doek of paneel.

  Grondige, gehele behandeling

  Organisch materiaal is gevoelig voor vocht, droogte of andere natuurlijke invloeden, dit kan nefaste gevolgen veroorzaken, zoals houtrot, verpulverd linnen, aantasting door houtboktor, enz. Voorafgaand aan eender welke manipulaties, reiniging of andere behandeling dan ook dient het aftakelingsproces gestopt. Soms is een versteviging van de materialen dmv verzadiging met harsen of natuurlijke was de enige optie tot langdurig behoud van het kunstwerk.