Creaties in opdracht

    De toestand van kunstwerken kan onherroepelijk verloren of desgevallend heel hoge restauratiekosten meebrengen dat soms wordt overwogen een copie te maken van het origineel. Uit dergelijke opdrachten is het creëren van schilderijen in opdracht ontstaan, o.a. trompe-l'oeil-schilderijen- Sinds 1990 heeft het Atelier Bart Verbeke zich ook onderscheiden.Bekijk de schilderijen in opdracht

     

    Eigen Creaties

    In de marge van de vele restauraties en aansluitend op de oorspronkelijke opleiding aan de KunstHogeschool te Gent, vrije grafiek, wordt wekelijks gepoogd de artistieke vaardigheden te vervolmaken, onder vorm van modeltekenen. Dit komt ook van pas bij detailreconstructies van figuraties, maar ook bij het schilderen van eigen werk in olie of acryl  - Bekijk de galerijen