Conservatie Kunst

  Alles wat helpt kunstwerken te behoeden voor verval en degradatie valt onder conservatie. Het behoudt van de toestand waarin de kunstwerken zich bevinden op een bepaald ogenblik te fixeren in de tijd, desnoods de nodige fysische ingrepen doen om dit te  bewerkstelligen. Dit echter zonder onvolmaaktheden te herwerken of restaureren. Enkel de schade beperken.

  Het Atelier Bart Verbeke heeft advies tot preservatie van kunstwerken in Musea - Kerken en private collecties, naar fysische en climatologische optimale omstandigheden waarin kunstwerken het best worden bewaard of gepresenteerd. Een specifieke handleiding en draaiboek kan hiervoor worden opgemaakt, per situatie en per kunstwerk. 

  Behoud & bescherming

  Naast advies kan het Atelier Bart Verbeke ook fysische ingrepen tot conservatie uitvoeren, zoals het verwijderen van schimmels met fungicides, het verdelgen van houtboktor met insecticides. Soms kleine ingrepen kunnen belangrijk zijn de levensduur en optimaal behoud van een kunstwerken te verzekeren of zeker degradatie te vermijden, dit kan door regelmatig opspannen van schilderijen op doek, zo wordt vermeden dat vervorming van het textiel optreedt. Opgestapeld vuil tussen spieraam en textiele dragers dient verwijderd te worden, dit kan in samenwerking met vocht een verrottinsproces in gang brengen, scheuren en doordrukken veroorzaken, enz. 

  Kunstwerken op houten dragers, zoals paneelschilderijen, houten sculpturen, polychrome beelden zijn gevoelig voor vocht, maar ook droogte, daarom is geregelde controle van de condities wil men de kunstwerken voor verval of degradatie behoeden.

  Monumentenzorg

  Deze preservatieinzichten en behandelingen zijn primordiaal voor het behoudt van het kunstpatrimonium, zo zorgt het Atelier Bart Verbeke in samenspraak met Monumentendiensten, kunsthistorici, architecten en conservators met ondersteuning van vakliteratuur en ervaring voor de meest ideale omstandigheden tot bewaring van onze kunstwerken.

  Thuiszorg voor Kunstwerken

  Het Atelier Bart Verbeke geeft ook advies aan particuliere kunstbezitters tot optimale bewaring van kunst en artefacten, kleine maar soms noodzakelijke ingrepen kunnen sluipende aftakeling afremmen en vermijden.